Değerli Öğrencimiz,

Kampüsümüzdeki elektronik yaşam hayatın vazgeçilmezidir. Bu yaşamın bir gereği olan aşağıdaki adımları lütfen tamamlayınız.